Allmänna villkor IB

1. ALLMÄNT

Momsregnummer: SE 5562208602 01

Dessa allmänna villkor (”villkoren”) gäller när du som konsument (”kunden”) gör en beställning via www.interiorbox.se och därtill hörande sidor, (”webbplatsen”). Avtal ingås mellan dig och Presenten Ecab organisationsnummer 556 220-8602 ("Interiorbox”). Utförliga kontaktuppgifter och övrig information om Interiorbox Presenten Ecab framgår på webbplatsen. Villkoren är enbart tillämpliga för kund som är konsument och som gör beställningar via webbplatsen.

Presenten är certifierat enligt kraven för Certifierad E-handel fastställda av Rådet för certifierad e-handel och följer deras regler och föreskrifter för distanshandel.

För att kunna beställa på webbplatsen måste kunden ha fyllt 18 år. Interiorbox Presenten Ecab accepterar, enligt svensk lag, inte kreditköp till personer under 18 år. Interiorbox Presenten Ecab förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra en kunds beställning (exempelvis om kunden uppgivit felaktiga personuppgifter och/eller har betalningsanmärkningar). Vi råder personer med någon form av överkänslighet eller allergi att kontakta kundtjänst innan beställning. 

Interiorbox Presenten Ecab reserverar sig för slutförsäljning samt eventuella felaktigheter i bild och text på webbplatsen, exempelvis fel i produktbeskrivning eller teknisk specifikation, felaktiga priser samt prisjusteringar (såsom förändrade priser från leverantörer, valutaförändringar) eller felaktig information angående om en vara finns i lager. Interiorbox Presenten Ecab har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst och utan varsel. Var noga med att ta del av aktuella villkor och priser vid beställning. Om felaktigt pris har angetts för en vara som kunden har beställt så kommer Interiorbox Presenten Ecab att meddela kunden om detta och invänta kundens godkännande av det korrigerade priset innan Interiorbox Presenten Ecab utför beställningen. All bildinformation på webbplatsen ska ses som illustrationer. Sådana illustrationer kan inte garanteras återge det antal varor kunden erhåller eller varans exakta utseende, funktion eller ursprung. Interiorbox Presenten Ecab ansvarar inte för information på webbplatsen som kommer från en tredje part. Alla varor förblir vår egendom tills full betalning erlagts. Alla bedrägeriförsök och falska beställningar polisanmäls med rättslig följd. 

Webbplatsen, samt allt innehåll på denna, ägs av Presenten eller dess licensgivare. Informationen är skyddad. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om varor, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från Presenten Ecab.


2. Avtal och Beställning

För att kunna göra ett köp via webbplatsen måste kunden acceptera villkoren. Genom att acceptera villkoren förbinder sig kunden att följa villkoren i sin helhet, samt godkänner att denne tagit del av informationen om personuppgifter och samtyckt till användningen av personuppgifter och cookies enligt Interiorbox Presenten Ecabs Integritetspolicy.

Ett avtal om köp innebär en betalningsförpliktelse för kunden och ingås först när Interiorbox Presenten Ecab bekräftat kundens beställning. Interiorbox Presenten uppmanar kunden att spara orderbekräftelsen som skickas via e-post för eventuella kontakter med Interiorbox Presenten Ecabs kundtjänst. Kunden kan återkalla sin beställning fram till dess att den bekräftats av Interiorbox Presenten Ecab. Om beställningen återkallas så kommer Interiorbox Presenten Ecab att återbetala alla eventuella betalningar som kunden eller dess betal- eller kreditkortsföretag har gjort avseende beställningen.

3. Kunduppgifter

När kunden genomför en beställning kommer kunden att bli ombedd att uppge vissa personuppgifter. Kunden bekräftar att de uppgifter som kunden fyller i är fullständiga och korrekta samt ansvarar för felaktigt ifyllda uppgifter. Information om Interiorbox Presenten Ecabs behandling av personuppgifter finns i Interiorbox Presenten Ecabs Integritetspolicy.

4. Priser, avgifter och betalning

Vid beställning via Interiorbox Presenten Ecab gäller de priser som anges på webbplatsen. Priserna anges i svenska kronor och är inklusive moms, för närvarande 25%, böcker 6%, te,choklad 12%.  Priserna inkluderar inte betalnings- och fraktavgifter, som anges separat. 

Kunden kan välja att betala med något av de betalsätt vi erbjuder på Interiorbox Presenten Ecab. Läs mer om våra betalsätt och rabatter i våra köpvillkor. Presenten har rätt att ta betalt av kunden redan i samband med beställningen, om inte fakturabetalning eller annat liknande betalsätt valts av kunden och godkänts av Interiorbox Presenten Ecab. Vid fakturabetalning eller delbetalning kan Interiorbox Presenten Ecab eller dess samarbetspartners komma att göra en kreditupplysning. Du kommer i sådant fall upplysas om detta. Interiorbox Presenten Ecab förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt, alternativt ändra betalsätt om det som kunden valt av någon anledning inte fungerar vid tillfället för köpet. Vid tecknande av en prenumeration erbjuds enbart betalsättet faktura eller klarna konto.

5. Kampanjer och erbjudanden

Interiorbox Presenten Ecab kan från tid till annan erbjuda kampanjer på interiorbox.se som kan ha förmånligare villkor än vad som framgår av dessa villkor, t.ex. rörande betalning eller förlängd ångerrätt. Dessa förmånligare villkor gäller så länge kampanjen är aktiv och för de specifika varor som anges av Interiorbox Presenten Ecab i samband med kampanjen. Interiorbox Presenten Ecab förbehåller sig rätten att när som helst återkalla sådana kampanjer. Vid avslutande eller återkallande av en kampanj gäller dessa villkor utan ändringar. Erbjudanden på specifika varor på webbplatsen gäller under en begränsad tid och så länge lagret räcker. Var uppmärksam på de villkor som är förknippade med det erbjudande kunden vill nyttja. Vid tecknande av en prenumeration på sex månader krävs att prenumerationen fullföljs med en levererad månadsbox varje månad. Skulle någon box returneras eller prenumerationen avbrytas gäller ej det erbjudande som är kopplat till prenumerationen. En kostnad på 599kr kommer då att debiteras kunden.

6. Leverans och transport

Varor som finns i lager levereras normalt enligt informationen som anges på webbplatsen. Om inte annat särskilt avtalats (t.ex. i samband med bokning av varor som inte finns i lager). Mer information om Interiorbox Presenten Ecabs villkor för leveransen finner man i vår leveransinformation.

Den förväntade leveranstiden av varan visas på den aktuella varusidan på webbplatsen. Vid leveransförsening meddelar Interiorbox Presenten Ecab dig detta och fortsätter bevaka beställningen. Kunden har rätt att häva köpet om en leverans tar mer än 30 dagar och inget annat särskilt avtalats och detta inte beror på kunden.

Om paket ska lösas ut ska kunden göra detta inom den tid som anges i aviseringen. Paket ska normalt hämtas ut personligen med giltig legitimation och försändelsenummer. Kunden får alltid en avisering som visar var och när paket ska hämtas. Avisering kan ske via e-post, vanlig post samt om kunden lämnat mobilnummer, även via telefonsamtal eller SMS. Om kunden inte hämtar ut paketet har Interiorbox Presenten Ecab rätt att debitera kunden en avgift på 250 SEK.

7. Ångerrätt

Vid köp av varor på webbplatsen gäller alltid 14 dagars ångerrätt i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Detta innebär att kunden har rätt att ångra sitt köp genom att meddela Interiorbox Presenten Ecab detta inom 14 dagar från det att kunden eller kundens ombud tagit emot den beställda varan (ångerfristen).

Ångerrätten gäller inte för följande typer av varor:
1, varor som har tillverkats enligt kundens anvisningar eller som på annat sätt har fått en tydlig personlig prägel;
2, varor med bruten försegling som inte kan återlämnas på grund av hälso- eller hygienskäl (exempelvis te, choklad, kosmetiska produkter, liknande produkter)
 

Genom att kunden accepterar villkoren samtycker kunden till att ångerrätten inte gäller för dessa typer av varor.

I samband med en beställning av vara för vilken ångerrätt inte gäller får kunden tydlig information om detta. Om en vara har förseglats får kunden inte bryta förseglingen om denne vill kunna utöva sin ångerrätt. Rätten att ångra sig upphör alltså när kunden bryter förseglingen.

Vill kunden ångra sitt köp ska kunden, innan ångerfristen löpt ut, skicka ett klart och tydligt meddelande till Interiorbox Presenten Ecab. Kunden ska ange sitt namn, sin adress och annan relevant information, t.ex. ordernummer, fakturanummer och namn på varan i meddelandet. Kunden kan även använda den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket tagit fram (se www.konsumentverket.se).

Vid utövande av ångerrätten betalar kunden returfrakten och ansvarar för varans skick efter det att kunden har mottagit varan samt under returfrakten. Varan ska skickas i retur inom 14 dagar räknat från det datum meddelande om utövande av ångerrätt lämnades till Interiorbox Presenten Ecab. Varan ska skickas väl emballerad, i fint skick och i originalkartong. Returer ska göras till Interiorbox Presenten Ecab enligt de metoder och anvisningar som anges på webbplatsen, läs mer om returer i vår returinformation. Notera att det inte är möjligt att returnera endast någon vara ur boxen utan att hela boxen måste gå i retur.

När kunden ångrar sitt köp betalar Interiorbox Presenten Ecab tillbaka det belopp som kunden betalat för varan. På det belopp som ska återbetalas har Interiorbox Presenten Ecab rätt att dra av en summa motsvarande varans värdeminskning jämfört med varans ursprungliga värde, om och i den mån sådan värdeminskning beror på att kunden har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.

Interiorbox Presenten Ecab betalar snarast tillbaka beloppet, dock senast inom 14 dagar från och med det datum Interiorbox Presenten Ecab tog emot kundens meddelande om utövande av ångerrätten. Interiorbox Presenten Ecab får dock vänta med återbetalningen tills Interiorbox tagit emot varan eller kunden har visat att varan har sänts tillbaka, t.ex. genom ett inlämningskvitto. Återbetalningen kommer att ske till kunden via det betalningsalternativ som kunden valde, förutsatt att inte annat överenskommits eller att det finns något annat hinder för sådan återbetalning.

Var uppmärksam på att i det fall ett erbjudande är kopplat till en fullföljd prenumeration och man väljer att returnera en eller flera boxar under prenumerationstidens gång så påverkar det eventuella rabatter som utgivits och kostnaden för den första boxen debiteras (för närvarande 599kr).

8. Garanti och reklamation

Presenten följer konsumentköplagen och lämnar minst 6 månaders garanti på våra varor. I de flesta fall lämnar Interiorbox Presenten Ecab samma garanti som våra underleverantörer dvs oftast 1 år. Garanti för varor täcker endast ursprungliga fabrikationsfel, och därmed inte fel som uppstår vid eller efter en egen förändring av varans funktion och utseende, såsom ombyggnation, uppgradering eller annan konfigurering av varan. Kundens orderbekräftelse gäller som garantibevis.

Reklamationsrätten täcker varor som är felaktiga enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Kund som önskar göra gällande fel i beställd vara ska kontakta Interiorbox Presenten Ecab så snart som möjligt efter att felet upptäckts via de kontaktuppgifter som anges på webbplatsen. Reklamationer som görs inom två månader från det att kunden upptäckt felet anses alltid ha lämnats i rätt tid. Kunden har 3 års reklamationsrätt på varor inköpta på webbplatsen.

Interiorbox Presenten Ecab står för returfrakten för godkända reklamationer.

När reklamerad vara returnerats och reklamationen godkänts kommer Interiorbox Presenten Ecab att kompensera kunden i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Interiorbox strävar efter att detta ska ske inom 30 dagar från det att Interiorbox mottagit reklamationen, men det kan ta längre tid beroende på varans art. Interiorbox Presenten Ecab förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Vid reklamationer följer Interiorbox Presenten Ecab riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden. Mer information finns på www.konsumentverket.se.


9. Länkar

Interiorbox Presenten kan länka till andra webbplatser som ligger utanför Interiorbox Presentens kontroll, och webbplatser utanför Interiorbox Presentens kontroll kan länka till webbplatsen. Även om Interiorbox Presenten försöker säkerställa att Interiorbox Presenten enbart länkar till webbplatser som delar Interiorbox Presentens personuppgifts- och säkerhetsföreskrifter enligt Integritetspolicyn är Interiorbox Presenten inte ansvarig för skydd eller sekretess av information eller personuppgifter som kunden tillhandahåller på andra webbplatser. Kunden bör iaktta försiktighet och läsa personuppgiftsföreskrifterna för den aktuella webbplatsen.


10. Force Majeure

Interiorbox Presenten Ecab ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som Interiorbox Presenten Ecab inte kunnat råda över såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om någon sådan situation skulle uppstå informerar Interiorbox Presenten kunden. Har omständigheten varat längre än två månader har både kunden och Interiorbox Presenten rätt att häva köpet med omedelbar verkan.


11. Ändringar av Villkoren

Interiorbox Presenten Ecab förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa villkor när som helst i tiden. Alla ändringar av dessa villkor kommer att publiceras på webbplatsen. Ändringar gäller från det att kunden har accepterat villkoren (i samband med ett nytt köp eller vid besök på webbplatsen), alternativt 30 dagar efter att Interiorbox Presenten Ecab har informerat kunden om ändringarna. Interiorbox Presenten Ecab rekommenderar dock att kunden håller sig uppdaterad på webbplatsen regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar av villkoren.


12. Ogiltighet

Om kompetent domstol, myndighet eller skiljenämnd skulle finna att någon bestämmelse i dessa villkor är ogiltig eller ickeverkställbar, ska bestämmelsen i fråga och alla övriga bestämmelser vara gällande och verkställbara i den utsträckning som tillämplig lag tillåter. De bestämmelser som förklarats ogiltiga eller som inte kan verkställas kommer att ersättas av relevanta juridiska vägledningar och råd.


13. Tillämplig lag och tvist

Tvister ska i första hand lösas i samförstånd efter diskussion med Interiorbox Presenten Ecabs kundtjänst. Vid eventuell tvist följer Interiorbox Presenten beslut från Allmänna Reklamationsnämnden.

Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden eller i sista hand av allmän domstol.